ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Δ.Ε.Γ. Πειραιώς συγκροτήθηκε εις σώμα, μετά από τις αρχαιρεσίες της 4ης Δεκεμβρίου 2006, υπό την ακόλουθη σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΑΚΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΛΟΓΛΟΥ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΥΛΑΚΗ – ΣΚΥΒΑΛΑΚΗ

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘΕΣ

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΝΑΒΑΡΗΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: ΑΜΑΛΙΑ ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΟΥ

ΜΕΛΟΣ: ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑ – ΓΑΛΑΝΗ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Γ. ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ, ΕΜΜ. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ, ΝΙΚ. ΑΓΓΕΛΗΣ