ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ Ο.Δ.Ε.Γ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σε αυτήν την ενότητα, παραθέτουμε υπόδειγμα αίτησης προς συμπλήρωση για όσους επιθυμούν να εγγραφούν στα Τακτικά Μέλη του Ο.Δ.Ε.Γ. Πειραιώς.