ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Ο «Όμιλος Πειραιώς για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας» ιδρύθηκε το 1989 κι από το Νοέμβριο του ίδιου έτους εκδίδει την εφημερίδα «Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ» – αρχικά μηνιαία κι από το Νοέμβριο του 1998 ανά δίμηνο.

Πρόεδροι του Ο.Δ.Ε.Γ. Πειραιώς διετέλεσαν οι:

  • Δαμιανός Μ. Στρουμπούλης (1989-1995)
  • Ιωάννης Παυλάκης (1995-2004)
  • Σταυρούλα Α. Χρυσαφοπούλου (2004-2005)
  • Παναγιώτης Ν. Τσουτάκος (2005 έως σήμερα)